SFN Iasi

CENTRUL MEDICAL SF. NICOLAE este un centru medical servicii medicale multidisciplinar cu tradiție în Iași – din anul 2006,  ce oferă servicii de asistenţă medicală ambulatorie şi spitalizare de zi în specialităţile Diabet, nutriţie şi boli metabolice şi Medicină internă în relaţii contractuale cu CAS Iaşi.

Fiind o unitate mică, cu doar 8 paturi pentru spitalizare de zi, situată într-o zonă centrală a oraşului, la distanţa relativ mică de UMF, populaţia deservită este preponderent vârstnică, cu nivel socio-economic redus şi cu patologie asociată, necesitând investigaţii suplimentare.

Spitalul Centrul Medical Sf.Nicolae Iaşi este acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013 pentru laboratorul de analize şi în curs de acreditare ANMCS

Asigurăm consultații și analize gratuite, prin contract cu CASS, în baza biletului de trimitere.

Am adoptat un model de Sistem de Management la Calităţii conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 15189:2013

Spital

Misiunea este aceea de a furniza servicii
medicale de calitate într-un mediu sigur şi confortabil, cu orientarea către pacient şi nevoile acestuia.

Pacient

Vezi informatii pentru pacient.

Analize

Vezi rezultate analize.

Noutati

Vezi ultimele noutati.

Serviciile Noastre

Viziunea Spitalului Centrul Medical Sf.Nicolae este aceea de a dobândi şi, ulterior de a menţine o reputaţie foarte bună prin calitatea serviciilor medicale prestate, siguranţa actului medical şi gradul de satisfacţie a pacienţilor.

N

Medicină Internă

N

Nutriţie şi Boli Metabolice

N

Diagnostic, tratament şi confort hotelier

Creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor prin oferirea unor condiţii optime.

N

Diabet

N

Spitalizare de Zi

La toate specializarile noastre.

N

Analize Medicale

Medici Experti.
Consult de exceptie.

Viziunea Spitalului Centrul Medical Sf.Nicolae este aceea de a dobândi şi, ulterior de a menţine o reputaţie foarte bună prin calitatea serviciilor medicale prestate, siguranţa actului
medical şi gradul de satisfacţie a pacienţilor.

Date Contact

Telefon

Adresa Email

contact@sfniasi.ro

Locatie

Iaşi, Str. Iarmaroc nr. 21, judeţul Iaşi

Contacteaza-ne