Accesul Mass-Media

Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului 

  • Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la RECEPTIE.
  • Persoana de la RECEPTIE va solicita cartea de identitate a reprezentantilor mass-media, ordinul de serviciu /legitimatia de serviciu.
  • va nota in ”Registrul vizitatori”, informatiile prevazute in rubricile acestuia si va pune la dispozitia acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentantilor mass-media pe teritoriul Spitalului ”, Anexa 1, pe baza de semnatura” Am luat la cunostinta” in ”Registrul vizitatori”.
  • va  anunta RMM / Managerul de prezenta reprezentantilor mass-media a pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pana cand nu vor fi insotiti de catre RMM.
  • Reprezentantii mass-media vor avea acces nelimitat in urmatoarele situatii:

– cand insotesc o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

– insotiti de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al Spitalului.