Politică de confidențialitate

Politica de Confidențialitate

 1. Informații generale
  Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE, cu sediul în Romania, Iasi, Str. Iarmaroc nr. 21, jud, Iasi, în calitate de operator de date.
  Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate prin utilizarea paginii de internet www.sfniasi.ro („Site-ul”)
 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul paginilor de contact sau de programare, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru programarea consultațiilor medicale – respectiv pentru contactarea dvs ulterioară prin telefon la numărul furnizat în formular prin intermediul Site-ului, prin completarea formularului aflat pe pagina de Contact sau de Programare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței „Am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și Condițiile sitului” din formularul de contact și formularul de programare disponibile pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop (bifarea căsuței amintite mai sus) va avea ca urmare faptul că va trebui să ne contactați prin alte metode decât formularul de contact, respectiv email sau telefon.

 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele
  Ca principiu, CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Datele dvs personale furnizate prin formularele mai sus amintite vor fi șterse din sistemul nostru în termen de 24 de ore de la momentul în care reușim să vă contactăm pentru realizarea programării.

În cazul în care deveniți ulterior pacientul nostru, datele dumneavoastră personale vor fi preluate separat, în calitate de pacient CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE. În baza valorilor noastre respectul pentru pacient este evidențiat și prin dreptul deplin la confidențialitate totală, respectând legile în vigoare. În acest sens echipa noastră de profesioniști respectă codul de etică în care confidențialitatea pacientului este un punct important. Confidențialitatea este stabilită și la nivel legal prin: legea 487/2002, 95/2006 precum și Legea 677/2002 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In acest sens clinica noastră este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 13416 din data de 10-06-2019

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAEîn desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță a utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal furnizate către CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE nu vor fi transferate în afara României

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
   prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAEcătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CENTRULUI MEDICAL SF NICOLAE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau aparărea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;