SFN Iasi

Spitalul Centrul Medical Sf. Nicolae Iaşi

Despre SFN Iasi

Misiunea Spitalului Centrul Medical Sf.Nicolae este aceea de a furniza servicii
medicale de calitate într-un mediu sigur şi confortabil, cu orientarea către pacient şi nevoile
acestuia.
Viziunea Spitalului Centrul Medical Sf.Nicolae este aceea de a dobândi şi, ulterior de a
menţine o reputaţie foarte bună prin calitatea serviciilor medicale prestate, siguranţa actului
medical şi gradul de satisfacţie a pacienţilor.

Organigrama SC CENTRUL MEDICAL SF. NICOLAE SRL

POLITICA PRIVIND CALITATEA

în cadrul Spitalului Centrul Medical Sf.Nicolae Iaşi

Obiectivul major al politicii de management al calităţii este acela de a satisface cerinţele pacienţilor prin oferirea de servicii medicale de calitate în condiţii de eficienţă financiară, care să fie în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu normele de securitate şi de mediu.

Orientarea către pacient prin creşterea încrederii acestora în serviciile oferite;
• Asigurarea unui dialog permanent între personalul medical, pacienţi şi reprezentanţii comunităţii;
• Obţinerea satisfacţiei pacienţilor, angajaţilor şi a tuturor părţilor interesate prin calitatea serviciilor oferite;

Prin această declaraţie de politică mă angajez să asigur:

• Creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor prin oferirea unor condiţii optime de diagnostic, tratament şi confort hotelier;
• Imbunatăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management la Calităţii
serviciilor medicale prestate;
• Menţinerea şi consolidarea prestigiului dobândit în domeniile Medicină internă,
precum şi Diabet, nutriţie şi boli metabolice prin implementarea sistemului de management al calităţii.

Programari

Nu mai pierde timpul, suntem disponibili.